Londýn + nákupy

Termín 25. 1. 2019 - 28. 1. 2019
Původní cena 12 990 Kč
Cena 9 990 Kč
Rezervace

Program

1.den: Odlet z Prahy, přílet do Londýna, transfer na hotel. Návštěva muzea Science museum, jenž je určený zejména pro ty co se zajímají o vesmír, matematiku, fyziku a technické věci (historické parní stroje, první tryskový motor, první model DNA.. aj.). Případně možnost návštěvy slavného Přírodovědného muzea (Darwinovo centrum, kostry dinosaurů..aj.). Návrat na hotel či posezení u piva v nedalekém pubu.

2.den: Po snídani přesun do centra Londýna. Prohlídka oblasti Westminster; uvidíme nejznámější náměstí Trafalgar Square, ulici Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy), Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž se zvonem Big Ben a Buckingham Palace (sídlo britské královny). V odpoledních hodinách návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud’s s projekcí 4D či nákupy na slavných ulicích Oxford Street, Regent Street. Den zakončíme na Piccadilly Circus a v Čínské čtvrti. Návrat na hotel, nocleh.

3.den: Po snídani se vydáme do centra Londýna. Prohlídka oblasti City, pevnost Tower of London (zde k vidění mimo jiné korunovační klenoty). Procházka kolem Temže přes nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, kolem lodě HMS Belfast, Shakespearova divadla The Globe, přes most pro pěší Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Poté pro zájemce vyhlídkový let na obřím otáčivém kole London Eye a projekce 4D.

4.den: Po snídani individuální volno k nákupům, případně s průvodcem výlet na Greenwich (jízda plně automatizovaným vláčkem DLR bez řidiče). Podíváme se do Národního námořního muzea, uvidíme loď Cutty Sark, a navštívíme Královskou observatoř, kde se nachází nultý poledník (jednou nohou pak můžete stát na východní polokouli a druhou na západní). Poté návrat k hotelu. Odjezd  na letiště, návrat do Prahy.

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Prha - Londýn - Praha,  kabinové zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké společnosti, transfer na hotel a na letiště, 3x ubytování v hotelu 2 - 3* se snídaní, průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 3000 Kč/pobyt, komplexní cestovní pojištění včetně storna za 144 Kč/pobyt, 100 Kč/dítě do 14,99 let, jízdné hromadnou dopravou, individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny vstupného: Parlament 20,50£, Válečný kabinet 21£, Muzeum Madame Tussaud’s cca 35£, Tower of London cca 26,80£ , London Eye 24,30£, celodenní jízdné 8,10 - 12,30 £/den; vstupné bude zajištěno dle aktuálních možností pro zájemce dopředu – CK bude zájemce informovat o možnostech.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

Mapa

Galerie