Londýn + Leeds Castle + Canterbury

Termín 22. 5. 2020 - 25. 5. 2020
Původní cena 16 990 Kč
Cena 14 990 Kč
Rezervace

Program

1. den: Odlet z Prahy dle letového řádu, přílet do Londýna, transfer na hotel. V závislosti na čase příletu prohlídka oblasti City, pevnost Tower of London (zde k vidění mimo jiné korunovační klenoty). Procházka kolem Temže přes nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, kolem lodě HMS Belfast, Shakespearova divadla The Globe, přes most pro pěší Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Poté pro zájemce vyhlídkový let na obřím otáčivém kole London Eye a projekce 4D Návrat na hotel, nocleh.

 

2. den: Po snídani celodenní výlet na Leeds Castle, kde krásnou procházkou přes park plný rozkvetlých květin dojdeme až k hradu. Prohlídka hradu a zahrad s bludištěm. Poté přejedeme do městečka Canterbury, kde uvidíme nejstarší kostel v anglicky mluvících zemích St. Martin’s Church, poté krásnou procházkou kolem opactví sv. Augustina přejdeme do centra města ke Canterburské katedrále, jenž je zapsaná na seznamu UNESCO.V pozdních odpoledních hodinách návrat na hotel, nocleh.

 

3. den: Po snídani přesun do centra Londýna. Prohlídka oblasti Westminster; uvidíme – nejznámější náměstí Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo britské královny), ulici Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy), Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž se zvonem Big Ben. V odpoledních hodinách možnost návštěvy Muzea Madame Tussaud's s projekcí 4D, popř. procházka k muzeu Sherlocka Holmese či do Regent´s parku. V podvečer návštěva nejznámějšího náměstí Piccadilly Circus a možnost večeře v Čínské čtvrti. Poté návrat na hotel či posezení v místní anglické pub, nocleh.

 

4. den: Po snídani individuální volno k nákupům, případně (dle letového řádu) s průvodcem výlet na Greenwich (jízda plně automatizovaným vláčkem DLR bez řidiče), podíváme se do Národního námořního muzea, uvidíme loď Cutty Sark a navštívíme Královskou observatoř, kde se nachází nultý poledník (jednou nohou pak můžete stát na východní polokouli a druhou na západní). Poté návrat k hotelu. Odjezd v odpoledních hodinách na letiště, návrat do Prahy.

Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Lodýn - Praha, 1 x kabinové zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké společnosti, ubytování v hotelu 2 - 3* se snídaní, transfer z letiště na hotel a na letiště, výlet Leeds Castle + Canterbury průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK a poviný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 2500 Kč/pobyt, příplatek za pokoj typu twin (oddělená lůžka) 900 Kč/pokoj/pobyt, komplexní cestovní pojištění včetně storna za 144 Kč/pobyt, 100 Kč/dítě do 14,99 let, jízdné hromadnou dopravou, individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny vstupného: Tower of London cca27£, London Eye 30£, Leeds Castle 25£, katedrála v Canterbury 12,50£,  celodenní jízdné 8,60 - 13,10£/den, jízdné Windsor 8£; vstupné bude zajištěno dle aktuálních možností pro zájemce dopředu – CK bude zájemce informovat o možnostech.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

 

Mapa

Galerie