Amsterdam + Alkmar + Zaanse Schans + květinový park Keukenhof

Termín 30. 4. 2020 - 3. 5. 2020
Původní cena 17 990 Kč
Cena 15 990 Kč
Rezervace

Program

1. den: V poledních hodinách odlet z Prahy (dle letového řádu) do Amsterdamu, sraz s paní průvodkyní na letišti v Amsterdamu, společný transfer na hotel, ubytování. Odpoledne využijeme k seznámení se s městem – navštívíme hlavní náměstí Dam, ulici Damrak  a nahlédneme také do proslulého De Wallen, tedy čtvrti „červených luceren".

2. den: Ráno odjedeme vlakem do městečka Alkmaar, kde se zúčastníme slavných sýrových trhů a můžeme pozorovat nosiče v bílých oblecích, dřevácích a slamácích, jak přenášejí speciální nosítka s bochníky sýra. Odpoledne navštívíme Zaanse Schans. V tomto skanzenu postaveném na řece Zaan si prohlédneme šest větrných mlýnů, staré městečko a navštívíme výrobnu sýru a dřeváků. Sýry tu také můžeme ochutnat a nakoupit.

3. den: Po snídani se vydáme veřejnou dopravou do Keukenhofu. V tomto největším květinovém parku Evropy rozkvétá každý rok 7 milionu cibulovin. Projdeme se mezi rozkvetlými záhony, skleníky a vodními plochami a určitě i nakoupíme zajímavé cibulky domů. Zájemci mohou místo Keukenhofu strávit den v amsterdamských muzeích a galeriích. Večer pro zájemce projížďka lodí po amsterdamských kanálech.

4. den: Tento den věnujeme návštěvě Amsterdamu. Prohlédneme si slavný květinový trh, Rembrandtovo náměstí, plán Waterloo, projdeme se kolem grachtu. Případně mohou zájemci navštívit některé ze slavných muzeí, nebo se jen tak toulat městem. V odpoledních hodinách návrat na hotel a odjezd na letiště. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha  -  Amsterdam  - Praha, 1x velké kabinové zavazdlo/os. dle podmínek dané letecké společnosti, transfer letiště - hotel - letiště, ubytování v hotelu 2 – 3*, průvodce, povinné pojištění CK a povinný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 5500 Kč/pobyt, snídaně (lez zakoupit v hotelu), komplexní cestovní pojištění včetně storna za 144 Kč/pobyt a 100 Kč/dítě do 14,99 let/pobyt, pobytová taxa (bude upřesněno), jízdné hromadnou dopravou, individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny vstupného a jízdného:  Alkmar - zdarma, Zaanse Schans - zdarma, jízdné hromadnou dopravou cca 63,90 euro, vstupné do Keukenhofu cca 17,50 euro.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

 

Mapa

Galerie