New York + Socha Svobody + Empire State Building + Times Square

Termín 1. 10. 2020 - 6. 10. 2020
Původní cena 38 990 Kč
Cena 33 990 Kč
Rezervace

Program

1. den: Odlet z Prahy předběžně v ranních či dopoledních hodinách, transfer na hotel, poté dle časových možností a příletu návštěva čtvrti Little Italy a Chinatown, kde si dáme chutnou večeři. Nocleh.

2. den: Po snídani se vydáme do Battery Parku a poté pojedeme lodí k Soše svobody, která je symbolem města a na Ellis Island, kde fungovala do roku 1954 přistěhovatelská stanice pro imigranty do USA. Poté se podíváme k mrakodrapu One World Trade Centre, který je součástí nového komplexu World Trade Center a k Ground Zero – památníku útoků 11.září.Navštívíme kapli sv. Pavla, která je upomínkou na oběti útoku. Odpoledne procházka k Hudson River Park, možnost nákupů a občerstvení v Brookfield Palace. Následně se vydáme po Brooklynském mostě přes East river do Brooklynu, kde strávíme příjemný podvečer.

3. den: Po snídaní se vydáme k Central parku, zastavíme se u Carnegie Hall a budeme pokračovat k hotelu Plaza. Následně si projdeme 5 th Avenue, kde navštívíme katedrálu sv. Patrika, projdeme se kolem nejluxusnějších obchodních domů na světě Cartier, Tiffanny, Bergdorf Goodman, také Apple… uvidíme Trump Tower(mrakodrap prezidenta USA). Kolem oběda přijdeme k Rockefellerovu Centru (možnost vyjet na vyhlídkovou terasu), budova Radia City Music Hall. Jedná se o největší privátně vlastněný komplex budov svého druhu na světě. Odpoledne zavítáme na známé vlakové nádraží Grand Central Station, uvidíme mrakodrap Chrysler Building. V podvečer návštěva nejznámějšího turistického místa New Yorku Times Square(zábava, nákupy, divadla, restaurace, muzea), ulice Brodway. Nákupy americké čokolády Hershey´s či v MαM´s v obchodním domě. Možnost návštěvy některého z muzikálů na Brodwayi.

4. den:Po snídani zavítáme do Central parku, uvidíme dům Dakota, kde byl zastřelen John Lennon. Dále navštívíme vyhlášená muzea – Americké muzeum historie přírody (35 milionu objektů, největší muzeum dinosaurů na světě) nebo Metropolitní muzeum umění(včetně Cloisters), muzeum Frick Collection (obrazy Vermeera, van Eycka, Tiziana, Rembrandta…), Guggenheim Museum (umění 20. století), popř. návštěva ZOO v Central Parku. Možnost projížďky místním vyhlídkovým autobusem (popř. metrem a pěší procházka) do Harlemu k The City College kolem Hudson River, kostela The Riverside Church a katedrály The Cathedral Church of St. John the Divine a také se můžete zastavit u slavného jazzového divadla Apollo (zde se rodili hvězdy jako např. Ella Fitzeraldová, Michael Jackson, Stevie Wonder).

5. den: Po snídani, osobní volno k nákupům v Century 21 nebo Macy's, popř. dle času odletu procházka po High Line (visutý park na bývalém kolejišti z roku 1934). V odpoledních hodinách odjezd na letiště, návrat do Prahy následující den.

6. den: Přílet do Prahy předběžně v dopoledních/poledních hodinách.

 

Během pobytu v New Yorku budeme využívat hromadnou dopravu.

 

Specifikace

Cena zahrnuje: Letecká doprava Praha – New York – Praha (včetně letištních tax), kabinové zavazadlo dle letecké společnosti, ubytování v hotelu 2-3* se snídaní, transfer/taxi letiště – hotel – letiště, průvodce po celou dobu zájezdu i během letu, povinné pojištění CK a povinný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 7990 Kč, registrace ESTA 500 Kč, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 540 Kč/osoba/zájezd, jízdné hromadnou dopravou, individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny individuálního vstupného: Výlet lodí k Soše Svobody na Liberty Island a na Ellis cca 26,25 USD, vstupné na Empire State Building 86 patro cca 47,73 USD, jízdné hromadnou dopravou cca 34/USD/pobyt.

 

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak
 • Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

Důležité: informace ke vstupu občanů ČR do USA – prosím pečlivě si přečtěte:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/cestovani/visa.html

Mapa

Galerie