To nej ze západního Irska - Aranské ostrovy, Moherské útesy, NP Connemara + Dublin

Termín 16. 9. 2022 - 20. 9. 2022
Původní cena 25 990 Kč
Cena 22 990 Kč
Rezervace

Program

1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách, přílet do Dublinu, transfer na hotel v Dublinu. Procházka Dublinem po hlavní tepně O´Connel Street, kde uvidíme Gate Theatre, Parnellův pomník, Monument of Light – věž z oceli vysokou 120 m, sochu Jamese Joyce – nejslavnějšího irského spisovatele, Hlavní poštu – nejvelkolepější budovu ulice, pomník Daniela O´Connella,... Procházku zakončíme návštěvou irské pub, kde můžeme ochutnat pivo Guinness, whiskey Jameson či cokoliv jiného a zhlédnout irské tance a poslechnout si irskou hudbou. Ubytování v Dublinu.

2. den: Ráno se vydáme na západní pobřeží Atlantiku do Galway. Po cestě se stavíme u Newgrange (mohylový monument z období neolitu, byl vybudován kolem roku 3200 př.nl.) a také u kláštera Clonmacnosie (nejdůležitější irský klášter, nyní ruiny). Prohlídka  Galway, procházka centrem města, posezení v pub... ubytování v Galway nebo v okolí.

3. den: Lodní výlet na Aranské ostrovy a Moherské útesy. Po snídani odjezd přes nádhernou kamennou krajinu Burren do přístaviště Doolinu, odkud společně poplujeme na největší z aranských ostrovů Inis Mór. Dle počasí možnost individuální procházky, cyklistiky či s průvodcem okruh mikrobusem po ostrově. Po cestě zpět do Doolinu poplujeme na velkolepé Moherské útesy, které se pnou nad Atlanským oceánem do výšky 214 m a které jsou jednou z nejnavštěvovanějších přírodních atrakcí Irska. Návrat na ubytování v Galway nebo okolí.

4. den: Po snídani výlet do národního parku Connemara (patří k nejkrásnějším v Irsku, dominantu tvoří dva horské hřebeny Twelve Bens a Maam Turks, údolím protéká řeka Polladirk. Krajina tohoto parku vyniká drsnou krásou, jsou tu četná jezera, pohoří,ostrůvky i rozsáhlé slatiny). Zde budeme mít možnost procházky. Poté navštívíme Kylemore Abbey (sídlo irských benediktýnek a jedna z nejfotografovanějších staveb v Irsku) s krásnou viktoriánskou zahradou. Po cestě do Dublinu se ještě zastavíme v distillery Kilbeggan, kde ochutánáme jemnou 3x destilovanou irskou whiskey. Nocleh v Dublinu.

5. den: Po snídani dle časových možností prohlídka Dublinu: most Ha'penny Bridge, Trinity College (možnost návštěvy Národní knihovny, kde je k vidění proslulý Evangeliář z Kellsu), Národním muzeum (sbírka irského zlata), Park St. Stephen´s Green, Grafton Street ... nebo možnost nákupů. Poté transfer na letiště, návrat do Prahy.

 

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Dublin - Praha, 1x základní kabinové zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké společnosti, 2x ubytování v Galway nebo v okolí se snídaní, 2x ubytování v Dublinu se snídaní, veškeré transfery (přejezdy, výlety), česky mluvícího průvodce, povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání, komplexní cestovní pojištění Pandemic A 30 za 350 Kč/os./pobyt, jízdné lodí Aranské ostrovy + Mohérské útesy, individuální vstupné.

Předběžné ceny vstupného a jízdného: Aranské ostrovy + Mohérské útesy 35 eura, mikrobus či kolo na Inis Mór cca 10 euro, Kylemore Abbey 13 euro, Distillery Kilbeggan 14 euro.

 

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mapa

Galerie