Královský Madrid s výletem do středověkě Segovie a Toleda (UNESCO)

Termín 15. 4. 2023 - 19. 4. 2023
Původní cena 20 990 Kč
Cena 18 990 Kč
Rezervace

Program

1.den: Odlet dopoledne z Prahy, přílet do Madridu, odjezd na ubytování. Společná procházka Madridem a seznámením se s městem a jeho historií. Metrem dojedeme do centra. Projdeme se po jedné z hlavních madridských ulic Gran Vía až k paláci Cibeles a parku El Buen Retiro (fontána s padlým andělem, Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez, jezírko s pomníkem Alfonse XII.). Zájemci o umění budou moci navštívit slavné muzeum El Prado, ostatní budou moci relaxovat ve zmíněném parku. Poté společně dojdeme k nádraží Atocha a odsud se vrátíme metrem do samého centra. Z náměstí Puerta del Sol se můžeme vydat pěšky na hotel, nebo dojedeme metrem až do blízkosti hotelu. Kdo ještě nebude chtít jít spát, může si zajít na pozdní individuální večeři. V blízkosti hotelu je pár restaurací.

2.den: Po snídani osobní volno k návštěvě muzeí či k nákupům. Nebo s průvodcem fakultativní výlet místní dopravou do města Toleda zapsaného do seznamu UNESCO. Toledo ležící na kopci nad řekou Tajo,  je sídlem univerzity a arcibiskupství a ve středověku bylo tavícím kotlem křesťanské, muslimské a židovské kultury. V 16. století přišel do Toleda malíř El Greco a dnes zde najdete mnohá z jeho děl. V Toledu si prohlédneme historické centrum, středověké městské opevnění, kamenné křivolaké uličky a náměstí, přepychové paláce a chrámy, brány Alcántara“ a „Bisagra“, náměstí Zocodover, Alcázar (dnes vojenské muzeum), monumentální katedrálu - perlu vrcholné gotiky (Goya, El Greco, Velásquez, Tizian), radnici, kostelíček Santo Tomé  (slavné dílo El Greca), synagogy, gotický klášter San Juan de los Reyes (Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský), most sv. Martina...Návrat do Madridu.

3.den: Po snídani osobní volno nebo s průvodcem fakultativní výlet hromadnou dopravou  do Segovie. Je to překrásné město se zachovalým římským akvaduktem z přelomu 1. a 2. stol. n. l. a pohádkovým zámkemkterý inspiroval i W. Disneye. Tyto dvě hlavní památky navštívíme a jinak se budeme toulat v malebných uličkách různých čtvrtí (židovská, šlechtická, církevní), k obědu si můžeme dát "cochinillo de Segovia" (pečené selátko), ochutnat typický dezert Poncho de Segovia.
Návrat do Madridu, volno k nákupům, na večeři. V případě zájmu možnost návštěvy flamenca.

4.den: Po snídani prohlídka Madridu. Metrem dojedeme na Plaza de España, které prošlo velkou rekonstrukcí trvající dva a půl roku a nyní se konečně znovu otevřelo návštěvníkům. Je zde i slavný pomník spisovatele Miguela de Cervantese se svou nejznámější literární postavou Donem Quijotem a jeho sluhou Sancho Panzou. Odsud se vydáme do „Afriky“ – v Madridu totiž stojí pravý egyptský chrám Debod. Poté procházkou přes madridskou „Brodway“ dojdeme na náměstí Puerta del Sol, které je považováno za střed Madridu. Zde je vyznačen i nultý kilometr všech hlavních silnic Španělska a symbol města, socha medvěda s planikou. Z náměstí se vydáme královskou cestou na další z hlavních madridských náměstí Plaza Mayor s jezdeckou sochou krále Felipeho III., v jehož blízkosti je i vyhlášená tržnice San Miguel, kam chodívají místní i turisté na něco dobrého k zakousnutí. My zde také můžeme něco ochutnat. Dále uvidíme katedrálu Almudena a královský palác, který patří co do rozlohy k největším na světě. Na závěr dne se budeme moci projít po královských zahradách Jardines del Campo del Moro. Návrat k hotelu, volný čas, večeře.

5.den: Po snídani odhlášení z hotelu a poslední procházka Madridem. Tentokrát se můžeme projít latinskou čtvrtí Barrio de la Latina a stavit se na trhu de la Cebada. Kdo bude chtít, bude ještě moci navštívit interiéry královského paláce. Volný čas např. k obědu a odpoledne odjezd na madridské letiště Barajas, odlet domů. Návrat v podvečer do Prahy.

 

 

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Madrid - Praha, 1x základní kabinové zavazadlo/os. v základní ceně letenky dle podmínek dané letecké společnosti (40x20x25cm), transfer letiště - hotel - letiště, 4 x ubytování v hotelu  3* s příslušenstvím, 4x snídani,  český průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání v CK, komplexní cestovní pojištění Pandemic A 30 za 350 Kč/osoba/pobyt , další kabinové, odbavované zavazadlo,  jízdné hromadnou dopravou do Toleda a Segovie, jízdné na výlety, individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny  vstupného a jízdného: Jízdné po Madridu  - 10 jízd 15 euro, královský palác v Madridu 12 euro,  jízdé do  Segovie 13 euro, hrad v Segovii 6 - 9 euro, katedrála v Segovii 3 euro,  flamenco 35 euro, jízdné  do Toleda  15 - 25 euro dle spoje.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: Zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mapa

Galerie