Jedinečný Řím a Vatikán s výletem do Neapole a Pompejí

Termín 14. 10. 2023 - 18. 10. 2023
Původní cena 19 990 Kč
Cena 17 990 Kč
Rezervace

Program

Nezapomenutelný zájezd, při kterém poznáte proslulá místa Říma, nejmenší a zároveň nejslavnější městský stát Vatikán, starověké Pompeje a  slavné město Neapol.

1. den: Odlet z Prahy předběžně v dopoledních  hodinách, přílet do Říma, transfer na hotel, ubytování. Prohlídku Říma začneme v odpoledních hodinách u Španělských schodů. Zastavíme se také u fontány di Trevi, odtud se přesuneme kolem jedné z nejlépe zachovalých antických památek ve městě Pantheonu na nejznámější římské náměstí Piazza Navona s proslavenou Berniniho fontánou Čtyř řek.  Možnost osobního volna či návrat na hotel.

2. den: Po snídani prohldíku Říma  začneme u San Giovanni in Laterano – jedné ze čtyř exteritoriálních bazilik městského státu Vatikán, v jehož blízkosti se nachází i slavné Svaté schody. Kolem kostela San Clemente dojdeme ke Koloseu největšímu antickému amfiteátru a asi nejznámější antické římské památce. Poté následuje návštěva archeologického areálu Fora Romana a Palatinu. Dále budeme pokračovat na vrcholek Kapitolu, jednoho ze 7 římských pahorků, jehož dnešní tvář navrhnul sám Michelangelo. Sejdeme k novodobému památníku krále Viktora Emanuela II., projdeme se kolem císařských fór (Trajánovo, Vespasiánovo, Nervovo,...). Návrat na hotel nebo možnost individuálního programu.

3. den: Po snídani volno k procházkám po Říme či k nákupům nebo fakultativní výlet s průvodcem  za příplatek do Pompejí a do Neapole (cesta Řím - Neapol a zpět vlakem, poté  privátním transferem cesta do  Pompejí). Pompeje byly v roce 79 zničené výbuchem sopky Vesuv a díky tomu zůstalo město zakonzervováno do dnešních dnů. Návštěva a prohlídka Pompej s licencovanou průvodkyní. Poté pojedeme kolem sopky Vesuv zpět do Neapole, prohlídka města s licencovanou průvodkyní. Návrat do Říma.

4. den: Po snídani se vydáme na území nejmenšího státu na světě Vatikánu, navštívíme baziliku Svatého Petra, zájemci mohou vystoupat na kopuli chrámu a kochat se výhledem na Řím. Posléze bude následovat možnost navštívit Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí. V odpoledních hodinách se procházkou vydáme kolem Andělského hradu – někdejšího papežského úkrytu. V podvečer se projdeme kolem nejznámějšího antického koňského závodiště Circo Massimo a zastavíme se u kostela Santa Maria in Cosmedin, u kterého se nachází proslulá „ústa pravdy". Posléze budeme pokračovat do čtvrti Trastevere – Zátibeří, která si i dnes dokázala uchovat krásnou atmosféru toho „pravého" Říma. Možnost večeře v jedné z místních typických restaurací. Návrat na hotel.

5.den: Po snídani dle času individuální volno,  transfer na letiště,odlet předběžně v poledních hodinách,  návrat do Prahy.

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Řím - Praha, 1x základní kabinové zavazadlo/os. v základní ceně letenky dle podmínek dané letecké společnosti (obvykle 40x20x25 cm), další kabinové zavazadlo (obvykle 50x40x20 cm),  transfer letiště - hotel - letiště, 4 x ubytování v hotelu  2-3* s příslušenstvím,  snídaně, český průvodce,  pojištění CK, povinný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání v CK, pobytová taxa (cca 4 eura/osoba/noc), komplexní cestovní pojištění Pandemic A 30 za 350 Kč/osoba/pobyt, cestovní pojištění od Union pojišťovny typ Pandemic A 30 za 600 Kč/os./zájezd pro osoby 70+, odbavované zavazadlo, fakultativní výlet s průvodcem a a licencovaným průvodcem do Pompejí a Vesuv 2900 Kč, jízdné hromadnou dopravou (cca 1,5 euro/jízda), individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny vstupného: Koloseum + Forum Romanum + Palatine 23-30 euro/dospělý, Vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple cca 40-50 euro/dospělý, Pompeje 18 euro/dospělý, povinná sluchátka  naprohlídky  2-3 euro/den.

 

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: Zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mapa

Galerie