Londýn s výletem k magickému Stonehenge a do Winchesteru

Termín 15. 6. 2024 - 18. 6. 2024
Původní cena 26 990 Kč
Cena 23 990 Kč
Rezervace

Program

1. den: Odlet z Prahy (pbředběžně v dopoledních hodinách), přílet do Londýna, transfer na hotel. Návštěva slavného náměstí  Trafalgar Square a Piccadilly Circus. Ochutnáme čínskou kuchyni v Čínské čtvrti  a půjdeme na  Leicester Square  (zde si popř. můžete zakoupit  vstupenky na některý ze slavných muzikálů v Londýně během pobytu v Londýně) nebo si budete moc  užít nákupů na slavných ulicích Oxford Street a Regent Street. Návrat na hotel, nocleh.

2. den: Po snídani se přesuneme do centra Londýna, do oblasti  Westminster. Uvidíme Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž se zvonem Big Ben a půjdeme po Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy). Poté procházkou přes St James park přejdeme k Buckingham Palace, sídlu britského krále.

Odpoledne  se můžete  svézt na London Eye nebo lodí po Temži,  můžeme navštívít  London Aquarium - Sea Life  London Dungeon (zábavnou formou  prožijete ty  nejhrůžnější dějiny Londýna), popř. navštívit některý ze slavných muzikálů např. Wicked, The Phanthom of The Opery, Mamma Mia, Les Misérables.... Pokud rádi nakupujete nákupy čekají právě na Vás. Návrat na hotel, nocleh.

3. dne:  Po snídani se vydáme na  celodenní výlet privátním autobusem. Nejprve navštívíme magický Stonehenge (UNESCO). Tento komplex menhirů a kamenných kruhů byl budován postupně po dobu více než tisíce let a dodnes se nepodařilo objasnit jeho účel.  Poté navštívme historické městečko Winchester, které v 10. a 11. století bývalo hlavním městem celého království. Projdeme si High Street a prohlídneme nejdelší katedrálu v Evropě, v níž je také pohřbená Jane Austenová. Dozvíme se, proč v interiéru tohoto kostela je vidět bronzová socha potápěče a s trochou štěstí budeme moci nahlédnout i do síně bývalého hradu, v němž je vystaven kulatý stůl krále Artuše. Návrat na hotel, nocleh.

4. den: Po snídani se vydáme do oblasti City. Navštívíme pevnost Tower of London (prohlédneme si mimo jiné korunovační klenoty). Podíváme do Kateřínských doků a uvídíme nejvíce fotografovaný most Tower Bridge.  Odpoledne transfer na letiště, návrat do Prahy (předběžně ve večerních hodinách).

Specifikace

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Londýn - Praha, 1x základní kabinové zavazadlo/os. v ceně letenky a dle podmínek letecké společnosti (obvykle  s rozměry cca 40x20x25 cm), ubytování v hotelu 3* se snídaní, transfer letiště - hotel - letiště, průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK, povinný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 6700,- Kč, další zavazadlo, cestovní pojištění od Union pojišťovny typ Pandemic A 30 za 280 Kč/os./zájezd, cestovní pojištění od Union pojišťovny typ Pandemic A 30 za 480 Kč/os./zájezd pro osoby 70+,   individuální vstupné, jízdné hromadnou dopravou.

Předběžné ceny vstupného:  London Eye 33£, London Dungeon cca 30£, Sea Life cca 30£, plavba lodí cca 13£ dle společnosti, Stonehenge 21£, Tower of London cca 30£, celodenní jízdné  4-12 dle počtu jízd.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mapa

Galerie