Malta relax u moře s výlety (Mosta, Rabat, Marsaxlokk, Valleta a ostrov Gozo)

Termín 12. 9. 2024 - 17. 9. 2024
Původní cena 23 990 Kč
Cena 19 990 Kč
Rezervace

Program

1 den: Odlet z Prahy,  transfer na ubytování.

2. den: Po snídani celodenní relax u moře nebo v hotelovém wellness (krytý bazén).

3. den: Po snídani   se vydáme na prohlídkou hlavního města Malty Valletty, ohraničeného dvěma přístavy a velkolepými hradbami. Po hlavní třídě Republic Street dojdeme až k pevnosti St. Elmo, přičemž nevynecháme hlavní kostel Řádu maltézských rytířů Katedrálu sv. Jana s dechberoucí výzdobou a poklady, jako je např. obraz Stětí Jana Křtitele od malíře Caravaggia. Za návštěvu stojí i Velmistrův palác, Archeologické muzeum a v neposlední řadě i zahrady s vyhlídkou na celé město a přístavy. Návrat na hotel, relax.

4. den: Po snídani celodenní relax u moře nebo v hotelovém wellness (krytý bazén). 

5. den: Po snídani volno u moře  nebo celodenní fakultativní výlet na druhý největší ostrov Maltské republiky Gozo. Po plavbě na trajektu kolem ostrůvku Comino budeme pokračovat ke kamenné svatyni Ggantija. Místní chrámy jsou starší než egyptské pyramidy a předpokládá se, že se jedná o nejstarší stavby tohoto druhu ve světě. Nevynecháme ani  kostel Ta´Pinu, který je nejvýznamnějším poutním místem maltských ostrovů. Den na Gozo zakončíme v hlavním městě ostrova Victoria, kde budete mít možnost projít se křivolakými uličkami Starého města či navštívit jedno z muzeí citadely. Večer návrat do hotelu.

6. den: Po snídani ukončíme ubytování v hotelu a  vydáme se na výlet,  během nějž navštívíme kostel v Mostě a bombu, která sem během 2. světové války spadla a obsahovala místo výbušniny vzkaz od dělníků z české zbrojovky. Pokračovat budeme do tzv. Mlčenlivého města Mdiny, kde si prohlédneme Katedrálu sv. Petra a Pavla, aribiskupský palác, dvě nádherné městské brány a normanský Palazzo Falzon. Pěšky přejdeme do vedlejšího městečka Rabat, v němž můžete navštívit některé z místních katakomb. Odpoledne zakončíme v rybářské vesničce Marsaxlokk, kde si v zátoce prohlédneme pestrobarevné loďky luzzu zdobené Horovým okem, jež má rybáře ochránit před zlými duchy. Lampuku a další místní speciality je zde možné ochutnat v restauracích na promenádě.  Odpoledne transfer na letiště,  návrat do Prahy.

Specifikace

Cena zahrnuje: Letecka Praha - Malta - Praha, 1x základní zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké společnosti (55x40x25 cm), 5x ubytování v hotelu  3*-4* se snídaní, transfer letiště - hotel - letiště, výlety 3. a 6. den, licencovaný slovensky mluvící průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK, povinný poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 5300,- Kč, komplexní pojištění od Union poj.  typ Pandemic A 30 - 420,- Kč/os./zájezd, 4x večeře  2200,- Kč, fakultativní výlet na ostrov Gozo 1800 Kč (veškerá autobusová přeprava, zpáteční jízdenka na trajekt, slovensky mluvící průvodce), individuální vstupné do památek, případná pobytová taxa  či případný ekologický poplatek.

 

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

Mapa

Galerie